RORATY 2014

Adwent jest czasem radosnego, ale i pobożnego oczekiwania. Ideał ten najpełniej zrealizowała Maryja. Przygotowując się na przybycie Pana Jezusa, weźmy udział w codziennych roratach. Dorośli i młodzież zapraszamy do uczestnictwa od poniedziałku do soboty o godz. 7:00. Dzieci od poniedziałku do piątku o godzinie 17:30. Roraty dla dzieci rozpoczynają się procesją w zupełnie ciemnym kościele rozświetlanym jedynie przez kolorowe lampiony niesione przez dzieci oraz przez celebransa. Kiedy zabrzmi śpiew „Chwała na wysokości” dzieci podnoszą lampiony do góry i wtedy zapalają się wszystkie światła w kościele. Homilia dla dzieci odnosi się do hasła tegorocznych rorat „Gogle wiary”. Dzieci otrzymały kolorową książeczkę na pierwszym spotkaniu. W książeczce znajduje się tekst piosenki, którą codziennie rozpoczyna się kazanie roratnie oraz różne modlitwy. 20 naklejek dla dzieci, które rozdawane są na kolejnych roratach – dzięki naklejkom dzieci potwierdzają swoją obecność na spotkaniach. „W tym roku pragniemy kontynuować temat Eucharystii. Celem naszych rozważań będzie lepsze poznanie i zrozumienie Mszy świętej i wszystkiego, co jest z nią związane. Stąd temat rozważań: „GOGLE WIARY”. Samo to słowo może być kojarzone z wyszukiwarką internetową, która pozwala znaleźć i wyjaśnić pewne pojęcia związane zarówno z przestrzenią życia sakralnego jak i duchowego. Drugie skojarzenie związane z tematem to specjalne OKULARY. My, kiedy wchodzimy w świat duchowy, musimy skorzystać z okularów wiary, aby dostrzec wielkie tajemnice, które mają miejsce podczas Mszy świętej. Okulary wiary pozwalają na odkrycie, iż w małej, delikatnej hostii obecny jest prawdziwie Bóg. Zanim jednak dojdziemy do tego odkrycia, musimy przejść przez pewne oczyszczenie, a często nawet nawrócenie, które dokonuje się dzięki wierze, a ta z kolei rodzi się ze słuchania. Stąd musimy wsłuchiwać się w głos Boga, zawarty w kartach Pisma Świętego” Temat rozważań „GOGLE WIARY” zrodził się na podstawie duszpasterskiego hasła tego roku, które brzmi „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przewodnikiem tegorocznych kazań będzie kanonizowany Jan Paweł II, ponieważ on od najmłodszych lat, dzięki wielu osobom, które mu przekazywały „GOGLE WIARY”, odkrywał tajemnice. To odkrycie doprowadziło go do świętości, ponieważ: „Z kim przestajesz, takim się stajesz”. Kapłan podczas homilii wychodzi do dzieci i prowadzi z nimi dialog. Dodatkową zachętą do kontynuacji modlitwy w domu jest losowanie serduszek z wypisanymi przez dzieci dobrymi uczynkami. Serduszka z wypisanymi dobrymi uczynkami dzieci przynoszą przed roratami i wkładają do koszyczka położonego przy figurce Matki Bożej w stanie błogosławionym. Losowane są trzy serduszka, a wybrańcy otrzymują figurkę Matki Bożej, którą zabierają do domu, aby wspólnie z rodziną się przy niej modlić. Na drugi dzień muszą ją odnieść, aby następna trójka dzieci mogła skorzystać z tego przywileju. Na zakończenie Eucharystii przed błogosławieństwem kapłan przenosi po schodkach figurkę Dzieciątka, aby ułożyć Go w żłóbeczku podczas świąt Bożego Narodzenia. SERDECZNIE ZAPRASZAMY JAK NAJWIĘCEJ DZIECI DO SKORZYSTANIA Z OGROMNEGO DARU JAKI NIESIE MODLITWA EUCHARYSTYCZNA. RODZICE PRZYPROWADZAJCIE SWOJE POCIECHY I ZADBAJCIE O ICH ROZWÓJ DUCHOWY!!! B.G.