NIEDZIELA POWOŁANIOWA

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w diecezjalnym Seminarium Duchownym w Paradyżu jest świętem patronalnym. Rozpoczyna je Niedziela Powołaniowa, która w tym roku przypada na 16 listopada. Z tej okazji seminarzyści wyruszają do parafii przybliżając formację przyszłych kapłanów. Odwiedził naszą wspólnotę alumn pierwszego roku Łukasz Bajcar, który pochodzi z naszej parafii. z tej okazji można było wesprzeć nasze seminarium kupując czasopismo, płyty, kartki, obrazki Matki Bożej Paradyskiej. Z tej okazji został napisany list ks. dr. Pawła Łobaszewskiego, rektora Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu. Oto fragment listu: „Rozpoznawanie prawdziwych talentów i pielęgnowanie ich to zadanie trudne, ale tym bardziej możliwe, jeśli dokonywane jest w zjednoczeniu z Bogiem. Szczególnym Bożym kapitałem, który niełatwo dziś rozeznać, jest powołanie do wyłącznej służby dla Boga. Właściwe jego odkrycie i pomnożenie przynosi bardzo wiele dobra. Pojawiający w ten sposób nowy kapłan jest osobą, której zadaniem jest pomoc w odkrywaniu i pomnażaniu Bożych talentów. Wychowywaniem i formacją przyszłych kapłanów zajmuje się już od 67 lat Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie-Paradyżu. W tej najstarszej na ziemi lubuskiej uczelni podejmujemy nieustannie starania , by opuszczający nasze mury kapłani byli gotowi służyć Bogu i ludziom zgodnie z wolą Bożą. Nasza misja może być realizowana dzięki wielorakiej pomocy, jaką otrzymujemy od różnych osób. (…) Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim czcigodnym Kapłanom, Siostrom Zakonnym, grupom Przyjaciół Paradyża, innym grupom modlitewnym oraz wszystkim diecezjanom za troskę, życzliwość i wszelkie dobro okazywane naszemu domowi formacyjnemu, a wspólnotom parafialnym i ich duszpasterzom za trud utrzymywania naszego Seminarium Duchownego.”