ZDJĘCIE 49

Fot. 49. Obłoki zwieńczenia ołtarza, po usunięciu przemalowań, bez wtórnego emblematu Oka Opatrzności, z zachowanymi, lekko obciętymi promieniami tego emblematu. Duże promienie glorii obłoków nie zachowały się. Podczas prac odnaleziono jedynie ułamane końcówki tych promieni, przybite do brzegu zaplecka, pomiędzy obłokami. Trójkąt w centralnej części zaplecka, pokryty żółtym pulmentem, dokumentuje wielkość brakującego, snycersko wykonanego emblematu, oraz rodzaj folii opracowania: był on, podobnie jak promienie, pokryty płatkami złota.