ZDJĘCIE 46, 47 i 48

Fot. 46, 47, 48. Dwa brakujące wazony płomieniste z ołtarza Św. Trójcy, przeniesione w 1970 r. na gzymsy ołtarza Matki Boskiej Niepokalanej. Wazony najprawdopodobniej posiadają identyczne opracowanie malarskie jak na zachowanym wazoniku płomienistym z gzymsu zaplecka baldachimu. Na podłogach obu postumentów pod wazony, na których w 1970 r. umieszczono figurki aniołków, zachowały się obmalowane zieloną farbą przemalowania z 1904 r., ślady po większych podstawach pierwotnych wazonów.