ZDJĘCIE 44 i 45

Fot. 44 i 45. Odwrocie główki aniołka z napisem inwentaryzacyjnym z 1904 r. „HERZ”. Ślady po mocowaniu kołkami i klejem stolarskim do płaskiej powierzchni sugerują, że lokalizacja główki wśród ażurowych wici akantowych nad obrazem Św. Teresy, utrwalona na fotografii archiwalnej z lat 60-tych XX w., może być w tym ołtarzu niepierwotna.