ZDJĘCIE 36

Fot. 36. Zaplecek baldachimu z aplikacjami snycerskimi i wazonikiem płomienistym, po usunięciu przemalowań i po impregnacji. Detale te zasłoniły marmoryzację zaplecka przed światłem dziennym i uchroniły ją przed zniszczeniem.