ZDJĘCIE 35

Fot. 35. Zaplecek baldachimu z gzymsami, po usunięciu przemalowań i po impregnacji. Widoczny stan zachowania marmoryzacji, wyblakłej pod wpływem działania światła dziennego. Dobrze zachowały się jedynie fragmenty opracowania malarskiego powierzchni tej części ołtarza, zasłonięte przez aplikacje snycerskie i inne elementy.