ZDJĘCIE 34

Fot. 34. Lepiej zachowana marmoryzacja, na co dzień ukryta pod ramą obrazu ołtarzowego, na elemencie prawej ściany głównej kondygnacji ołtarza.