ZDJĘCIE 32 i 33

Fot. 32 i 33. Lewa partia fragmentu ołtarza, ukazanego na fot. 30 i 31.