ZDJĘCIE 30 i 31

Fot. 30 i 31. Środkowy fragment belkowania po usunięciu nawarstwień i przed tym zabiegiem. Na fot. 30 widoczne zniszczenie chromatyki niebieskiej farby marmoryzacji, w partiach wystawionych na działanie światła dziennego. Fragmenty marmoryzacji zachowały się jedynie w miejscach zasłoniętych przez aplikacje snycerskie (wić akantowa w partii fryzu) oraz przez elementy wystroju ołtarza (rama obrazu na architrawie belkowania).