ZDJĘCIE 29

Fot. 29. Południowy bok prawego postumentu pod wazon płomienisty, po usunięciu przemalowań i po impregnacji. Porównanie z wyglądem opracowania malarskiego północnego boku lewego postumentu, uświadamia stopień degradacji tego opracowania. Wykonano je farbą z niebieskim barwnikiem pochodzenia organicznego (przypuszczalnie indygo), nieodpornym na działanie światła dziennego. Zmiany optyczne w warstwie farby przyspieszyło najprawdopodobniej długotrwałe działanie bezpośredniego światła słonecznego, padającego na ołtarz przez dwa okna południowe i przez dziś wtórnie do połowy zamurowane okno w zachodniej elewacji świątyni, dawniej zapewne przeszkolone zwykłymi szybami. Ołtarz ustawiony jest przy jednym z południowych filarów międzynawowych, w pobliżu okien w południowej ścianie kościoła. Analogiczne zmiany zaszły w niebieskiej marmoryzacji na południowych i zachodnich partiach architektury ołtarza, a więc szczególnie wystawionych na działanie słońca.