ZDJĘCIE 26 i 27

Fot. 26 i 27. Impregnacja drewna lewego pilastra, po usunięciu przemalowań. Na odwrociu pilastra widoczny czarny napis inwentaryzacyjny, wykonany podczas gruntownej renowacji ołtarza w 1904 r.