ZDJĘCIE 20 i 21

Fot. 20 i 21. Wygląd pilastrów od frontu przed i po usunięciu przemalowań, wraz z inwentaryzacją rysunkową ich pierwotnej kolorystyki.