ODPUST 2014

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM W UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY „Ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej” – (konstytucja apostolska „Munificentissimus Deus” ogłoszony przez papieża Piusa XII w 1950 r. Dogmat nowy ale tradycja wiary we wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny sięga już VI wieku. Pierwsza udokumentowana wzmianka o ołtarzu Najświętszej Maryi Panny, który znajduje się w naszym kościele pochodzi już z 1 grudnia 1260 roku. Dokument ten ogłasza odpust 40-dniowy za odwiedzenie tegoż ołtarza. Jak co roku tak i w tym 2014 w dniu 15 sierpnia nasza parafialna wspólnota obchodziła uroczystość odpustową w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny patronki naszej świątyni i parafii. Można było uczestniczyć we Mszy św. o godz. 7:00; 8:30; 10:00; 12:00 i 19:30. Uroczysta Msza Św. odpustowa odbyła się o godz. 12:00. Odprawiało ją czterech kapłanów; głównym celebransem był O. Antoni Oblat. Oprócz wypowiedzianych intencji Mszy św. O. Antoni prosił także o modlitwę za naszą Ojczyznę, gdyż 15 sierpnia oprócz święta kościelnego obchodzimy rocznicę Bitwy warszawskiej zwaną Cudem nad Wisłą. W oprawę Eucharystii włączyli się także świeccy: członkinie Żywego Różańca, które czytały liturgię słowa, przyniosły dary ołtarza. Oprawę muzyczną zapewnił zespół VOX CORDIS pod kierunkiem pani Renaty; Pan Marcin debiutował jako organista. Okolicznościowe kazanie wygłosił O. Antoni. Usłyszeliśmy słowa pełne nadziei: „Matka Chrystusa w szczególny sposób opiekuje się nami i wyprasza nam łaski u swojego Syna. Kościół patrząc na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny patrzy na znak swojej przyszłości. Ukazuje nam piękno człowieka zbawionego. Bóg chce abyśmy cieszyli się szczęściem naturalnym i szczęściem nadprzyrodzonym. Dziękujmy za troskę o nas, bo przecież jak każda matka tak i ta w niebiosach pragnie, aby dziecko było szczęśliwe. Jak dostaniemy się do nieba to wygramy nasze życie, pomimo tego, że tu na ziemi nie zawsze było łatwo.” Na koniec kazania usłyszeliśmy modlitwę św. Bernarda „Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, ze nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie Panno nad pannami i Matko, biegnę do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskie wie i wysłuchaj Amen.” Po komunii św. zostały pobłogosławione tradycyjne bukiety kwiatów i ziół przyniesione przez wiernych, bo w tym dniu obchodzimy również Matki Bożej Zielnej. Potem głos zajął ks. Ryszard proboszcz naszej parafii, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do obchodów odpustowych: O. Oblatowi Antoniemu, ks. wikariuszom, ks. dziekanowi, gościom przybyłym na uroczystości, służbie ołtarza pod kierunkiem prezesa ministrantów Filipa, grupie śpiewaczej, która zapewniła oprawę muzyczną, dziecku sypiącemu kwiaty podczas procesji, niosącym chorągwie, feretrony i figurę oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do oprawy uroczystości odpustowych. Następnie został wystawiony Najświętszy Sakrament, przed którym odmówiliśmy Litanię do Najświętszej Maryi Panny i wyruszyliśmy w procesji dookoła kościoła, aby wszystkim mieszkańcom naszego miasta ogłosić naszą odpustową radość. Po powrocie do świątyni zostało odśpiewane radosne Te Deum.