„ZIEMIA I PIEŚŃ”

GOŚCILIŚMY UCZESTNIKÓW XXII OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU GRUP ŚPIEWACZYCH „ZIEMIA I PIEŚŃ” 13 lipca o godz. 11:30 mogliśmy uczestniczyć we Mszy św. wspólnie z uczestnikami XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń”. Patronem honorowym festiwalu był między innymi biskup Zielonogórsko-Gorzowski Stefan Regmunt. Kościół wypełniony został ludźmi ubranymi we wspaniałe kolorowe stroje ludowe. Mogliśmy obcować ze wspaniałym tradycyjnym polskim folklorem. Eucharystię celebrowali dwaj kapłani ks. Mieczysław i ks. Józef. Czytania wykonali s. Pelagia i nadzwyczajny szafarz Antoni. Oprawę muzyczną zapewnili nam goście – zespół śpiewaczy „Jarzębina” i organista Mieczysław Ganowski. Tradycyjnie na zakończenie Mszy św. zostali rozesłani nadzwyczajni szafarze Komunii św.