TAK TRENUJĄ MINISTRANCI…

Ministranci nie tylko chwalą Pana Boga przy ołtarzu, ale także na boisku – zdjęcia z przygotowań do rozgrywek ministranckich.