MINISTRANCI W PARADYŻU

Doroczna pielgrzymka służby liturgicznej do Paradyża odbyła się 10 maja. Centralnym punktem dnia była Msza św. pod przewodnictwem bp. Stefana Regmunta. Przed Mszą św. odbyły się spotkania ministrantów z księżmi odpowiedzialnymi za duszpasterstwo służby liturgicznej. W kazaniu bp Regmunt zaznaczył, że najwięcej powołań rodzi się w środowiskach ministranckich. Przebywanie blisko ołtarza sprawia, że młody człowiek lepiej słyszy głos wzywającego go Jezusa. Pasterz diecezji podkreślił również wagę modlitwy o powołania i zachęcił wszystkich uczestników liturgii do gorliwego wołania o nowych kapłanów. Szprotawscy ministranci pojechali ze swoim opiekunem ks. Pawłem i przywieźli ikonę swojej patronki Matki Bożej Ozdoby Paradyża.