JUBILEUSZ 25-LECIA KAPŁAŃSTWA

JUBILEUSZ 25-LECIA KAPŁAŃSTWA O. AKADIUSZA SĘDZIELOWSKIEGO Odbyła się uroczysta Msza św. z okazji 25-lecia kapłaństwa O. Arkadiusza Sędzielowskiego w naszym parafialnym kościele 15 czerwca 2014 r. o godz. 11:30. 32 lata temu student WSzP w Zielonej Górze, a nasz parafianin odczytał swoje powołanie wsłuchując się w prośbę Chrystusa „Pójdź za mną”. Rozpoczął formację seminaryjną w zakonie Oblatów Maryi Niepokalanej. 25 lat temu odprawił po uzyskaniu święceń kapłańskich swoją pierwszą Mszę św. w swoim rodzinnym kościele czyli w naszej farze. Dzisiaj cieszyliśmy się jubileuszem wytrwania w kapłańskim powołaniu. Jubilata powitał ks. prałat Mieczysław Ruta, który pierwszy usłyszał o zamiarze wstąpienia do zakonu. W powitaniu uczestniczyli też ks. proboszcz, ks. Paweł, ks. Stanisław. Mszę św. koncelebrowali trzej ojcowie Oblaci Maryi Niepokalanej, głównym celebransem był sam jubilat. Okolicznościowe kazanie wygłosił O. Mirosław. Usłyszeliśmy między innymi, że O. Arkadiusz „z ludu został wzięty, do ludu posłany”. Najpierw musiał formować swoją świętość, aby nią promieniować i zarażać wszystkich, których spotka na swojej kapłańskiej drodze. Były też podziękowania i życzenia od grup parafialnych: dzieci, Koło Przyjaciół Paradyża, koledzy z Liceum oraz członkinie Róży Różańcowej Matki Boskiej Ostrobramskiej. Sam jubilat słowa podziękowania rozpoczął od przeproszenia za wszystko to czego nie dokonał, a mógł uczynić. Oprawę muzyczną zapewniła nam schola VOX CORDIS i organista Mieczysław Ganowski. Służbę ołtarza pełnili obok ministrantów także nadzwyczajni szafarze, którzy po zakończeniu Mszy Św. zanieśli jak w każdą niedzielę Komunię św. chorym parafianom. Otrzymaliśmy specjalne błogosławieństwo. Przy wyjściu wręczano pamiątkowe obrazki. Na Eucharystii obecna była mama jubilata i jego rodzeństwo z rodzinami. Dziękujemy rodzicom O. Arkadiusza za to, że dali nam kapłana. Podziękowania należą się też wszystkim, którzy wytrwale zanosili modlitwy w intencji wytrwania w powołaniu kapłańskim. Módlmy się nadal, aby powołanie przynosiło dalsze owoce.