MSZA PRYMICYJNA KS. JÓZEFA

MSZA PRYMICYJNA KS. JÓZEFA SUCHANA Radują się wszyscy parafianie: Mamy nowego kapłana, który został wymodlony przez naszą wspólnotę parafialną. Po 6-letniej formacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu 31 maja 2014 został wyświęcony na kapłana diakon Józef Suchan. Swoja pierwszą Mszę Świętą zwaną Mszą Prymicyjną odprawił w naszym parafialnym kościele 1 czerwca 2014 r. o godz. 13:00. Przed uroczystym wejściem do kościoła nastąpiło błogosławieństwo rodziców, które odbyło się przed plebanią. Następnie procesyjne wprowadzenie do świątyni, w wieńcu z liści dębu ,który był podtrzymywany przez dziewczynki pierwszokomunijne . W kościele ksiądz proboszcz przywitał księdza i złożył życzenia. Następnie rozpoczęła się msza święta, zaraz po rozpoczęciu delegacje poszczególnych grup złożyły życzenie księdzu Józefowi i wręczyły kwiaty: dzieci, młodzież , ministranci i wierni. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Rafał Goluch., w którym poruszył istotę roli, posługi, tajemnicy i odpowiedzialności jaką niesie ze sobą powołanie kapłańskie wspomniał też jak wielką rolę odegrali rodzice i ich świadectwo życia. Komunię ks. Józef udzielił swoim rodzicom pod dwoma postaciami. Ks. Józef szczególnie i ciepło podziękował rodzicom za ich trud, wsparcie, ciepło, babci, rodzeństwu, ks. Proboszczowi, wikarym, księżą seniorom i ks. Zygmuntowi z seminarium. Prócz podziękowań: rodzice i babcia otrzymali bukiety a rodzeństwo i kapłani po jednej róży. Wspomniał także nauczycieli, katechetów, którzy go uczyli, do nich również skierował słowa podziękowań. Udzielił wszystkim prymicyjnego błogosławieństwa ogólnego, następnie udzielał każdemu z obecnych na Mszy, najpierw kapłanom, później, rodzicom, babci, rodzeństwu, klerykom obecnym na mszy świętej, ministrantom, rodzinie i wiernym. Każdy otrzymywał obrazek. Jako motto ks. Józef wybrał słowa z Ewangelii św. Jana 20,21 ”Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam.” Wdzięczny Bogu za dar Chrystusowego Kapłaństwa błogosławi i prosi o modlitwę ks. Józef Suchan. Oprawa liturgii Mszy świętej była ubogacona przez scholę. Pamiętajmy o nieustannej modlitwie za naszego kapłana!