PRACE KONSERWATORSKIE

Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkowym ołtarzu Trójcy Świętej w Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szprotawie” W dniu 06 maja br. Parafia Rzymskokatolicka p.w Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szprotawie podpisała umowę o dofinansowanie zadania ze środków Województwa Lubuskiego. Całkowita wartość prac wyniesie 100.000 zł brutto a wysokość dotacji 30.000,00 zł. Prace przy ołtarzu „Trójcy Świętej”, na które została udzielona dotacja obejmować będą : – prace konserwatorsko – restauratorskie ( w tym : snycerkę polichromowaną i złoconą, rzeźbę pełnoplastyczną polichromowaną i złoconą, architekturę ołtarza, stolarkę zabytkową monochromią, podest z monochromią, blat mensy z opracowaniem plastycznym , obraz olejny na płótnie) – prace rzeźbiarskie i stolarskie ( w tym : rekonstrukcję rzeźbiarską zaginionych detali z emblematu Oko Opatrzności i 2 wazonów z górnego gzymsu, wzmocnienie i uzupełnienie stolarskie a także rekonstrukcję całkowicie zniszczonych części podłoża architektury, podestu, blatu i snycerki ) Wykonawcą prac konserwatorsko-restauratorskich jest Konsorcjum dwóch firm , w skład którego wchodzą : Arista Danuta Żankowska Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki z Torunia oraz M.Arts Konserwacja Dzieł Sztuki Marta Skowrońska-Szczęsny z Torunia. Natomiast wykonawcą prac rzeźbiarskich i stolarskich jest Pracownia Rzeźby Rosengarden Artur Żuk z miejscowości Zławieś Wielka. Planowany termin zakończenia całego zadania zaplanowany został na dzień 28 listopada 2014r.