UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII

UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ 11 maja 2014 roku na Mszy Świętej o godz. 11:00 w naszej parafii odbyła się uroczystość I Komunii Świętej. Do sakramentu zjednoczenia się z Chrystusem przystąpiło 82 dzieci. Do zgromadzonych przed kościołem dzieci i rodziców wyszła procesja z krzyżem, która poprzedzała głównego celebransa ks. Adama oraz ks. proboszcza i ks. Pawła. Następnie po powitaniu dzieci, zostały one pokropione wodą święconą, a rodzice udzielili swoim dzieciom błogosławieństw wtedy procesja weszła do odświętnie przystrojonego kościoła. W celebrację Eucharystii aktywnie włączyli się rodzice i dzieci. Okolicznościową homilię wygłosił do dzieci ks. Adam, który ukazywał Jezusa słowami „Mam przyjaciela”, ponadto wspominał swoją Pierwszą Komunię i pokazał dzieciom swoją pamiątkę z tej uroczystości. Dziękował też swoim rodzicom za ten dar i rodzicom dzieci przystępujących w tym dniu do Komunii Świętej. Po zakończeniu homilii nastąpiło odnowienie obietnic Chrztu św. dzieci trzymały zapalone świece, które zostały zapalone od paschału, a ogień został im podany przez rodziców. Następnie zaniosły dary ofiarne. Do stołu ofiarnego przystępowały parami i przyjmowały Ciało Chrystusa w postawie klęczącej. Na zakończenie zostały pobłogosławione chlebki, które zostały rozdane po wyjściu z kościoła. Dzieci zatańczyły dziękczynny taniec wokół figury Zmartwychwstałego Chrystusa. Oczywiście jak dobry zwyczaj nakazuje były też podziękowania, które skierowane były najpierw do Pana Jezusa, a kończyły na osobie, która przygotowała dzieci czyli s. Klarze. Oprawę muzyczną zapewnił organista Andrzej Bembenik, Kamila Sońtak grająca na skrzypcach, a śpiew usłyszeliśmy w wykonaniu Renaty Swędrak, Na zakończenie powtórzę słowa ks. Adama, który prosił dzieci aby po wakacjach nie zapomniały o swoim przyjacielu Jezusie i często przyjmowały Go do swojego czystego serca. B.G.