LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY

Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. Pamiętaliśmy o tym i znaleźliśmy czas na spotkanie z Chrystusem w czasie adoracji korzystając między innymi z podanego planu. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, obowiązywała nas więc nadal cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Adoracja trwała od godz. 7:00 rano. W tym dniu odbywało się też święcenie pokarmów w kościele parafialnym od godz. 9:00 do 15:00. W czasie święcenia pokarmów będzie zbierana taca na nasze Seminarium Duchowne w Paradyżu. W Śliwniku w sobotę adoracja Najśw. Sakramentu odbyła się od godz. 9:00 – 13:00, a po jej zakończeniu zostały poświęcone pokarmy. Święcenie pokarmów na innych wioskach:
Kartowice, Henryków , Puszczyków , Nowa Kopernia . O godz. 2130 rozpoczęła się LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY oznajmiająca nam zmartwychwstanie Chrystusa. Liturgia rozpoczęła się przed kościołem gdzie zostały poświęcone ogień i woda. Liturgię koncelebrowali ks. Paweł, ks. Grzegorz, ks. Adam i ks. Ryszard proboszcz parafii. Głównym celebransem był ks. Paweł. Poświęcił on ogień, od którego zapalił a przedtem wyżłobił na woskowej świecy symbolicznie greckie litery Alfa i Omega (Bóg , który istnieje od zawsze i nie przestanie istnieć) oraz cyfry obecnego roku (oznaczają wpisanie naszej, konkretnej historii w nieskończone istnienie Boga) i wbił w paschał symboliczne pięć gron oznaczających 5 ran Chrystusa-Boga. Po zapaleniu paschału celebrans nakłożył kadzidło do kadzielnicy. W tym czasie w kościele była zupełna ciemność. Celebrans wchodząc procesyjnie do kościoła trzykrotnie zatrzymywał się śpiewając wezwanie „Światło Chrystusa” i wtedy wierni zapalali trzymane w ręku świece, można je było zapalać tylko od ognia pochodzącego od paschału. Tak, ze światłość w ciemnym kościele pojawiała się stopniowo tak jak paschał zbliżał się do głównego ołtarza. Kiedy paschał został wniesiony przed ołtarz, został ustawiony obok chrzcielnicy. Wtedy rozpoczęła się liturgia w kościele. Celebrans odśpiewał ORĘDZIE WIELKANOCNE (Exsultet). Podczas Liturgii Słowa wysłuchaliśmy 8 czytań (7 ze Starego Testamentu i 1 z Nowego Testamentu), przeplatane śpiewem psalmów i modlitwą celebransa. W tę część włączyły się osoby świeckie, lektorzy i nadzwyczajni szafarze. Usłyszeliśmy wreszcie radosne „Chwała na wysokości” wraz z głosami wszystkich dzwonów i dzwonków. Tekst Ewangelii został odśpiewany przez ks. Grzegorza. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Paweł, którego treść odnosiła się do Jezusa jako jedynego przykładu miłości do człowieka tak wielkiej, że aż do krzyża. Potem nastąpiło błogosławieństwo wody chrzcielnej. Po odmówieniu przez celebransa modlitwy nad wodą w chrzcielnicy zanurzył on trzykrotnie w niej paschał. Następnie nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrztu. W modlitwę wiernych ponownie włączyli się świeccy. Na zakończenie Eucharystii wszyscy w procesji wyruszyli wokół kościoła oznajmiając wszystkim, że Chrystus Zmartwychwstał. Przed rozesłaniem odśpiewaliśmy uroczyste Te Deum. Ks. Paweł złożył szczególne podziękowania za pomoc i udział w obchodach Triduum Paschalnego: najpierw ks. proboszczowi Ryszardowi Grabarskiemu, ministrantom, lektorom, których przewodnikiem był Filip Wróblewski, szafarzom, scholi pod kierunkiem Andrzeja Bembenika, panu Piotrowi i ministrantom za przygotowanie ciemnicy i grobu, autorom obrazu do grobu, którzy chcieli zostać anonimowi, osobom świeckim, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie i prowadzenie liturgii, i wszystkim, którzy chociaż w najmniejszym stopniu przyłączyli się do przeżywania tak wspaniałych modlitewnych dni. Trzeba dodać, że oprawa i służba ołtarza była bardzo dobrze i profesjonalnie przygotowana, dzięki ks. Pawłowi i wspomnianemu już wcześniej Filipowi. CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ – PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ !!! – NIECH TO ZAWOŁANIE BĘDZIE TOWARZYSZYŁO NAM NIE TYLKO W TE WIELKIE DLA NAS CHRZEŚCIJAN ŚWIĘTA ALE ZAWSZE I WSZĘDZIE, SZCZEGÓLNIE ZAŚ W CHWILACH SMUTKU I ZWĄTPIENIA. PRZECIEŻ ON ZWYCIĘŻYŁ ŚMIERĆ!!!