WIELKI PIĄTEK 2014

Wielki Piątek rozpoczął się modlitwą Liturgii Godzin. O godz. 7:00 odbyła się Jutrznia, a o godz. 12:00 Godzina czytań. Jutrznia jest to modlitwa poranna, natomiast godzina czytań rozbudowana jest dodatkowo o czytania z Pisma Świętego oraz pisma Ojców Kościoła. W Wielki Piątek Jutrznia odmawiana wspólnotowo nosi nazwę ciemnej. Trzynaście zapalonych świec symbolizuje Chrystusa i Apostołów, w trakcie modlitwy gaszone były poszczególne świece, które oznaczają opuszczanie Chrystusa przez uczniów. Kiedy zgasła ostatnia świeca w kościele rozległ się głos trzęsącej się ziemi, symbolizującej śmierć Chrystusa. O godz. 15:00 rozpoczęliśmy nowennę odmawiając koronkę do Miłosierdzia Bożego przygotowującą nas do ŚWIĘTA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. Po odmówieniu koronki odbyła się Droga Krzyżowa w kościele. LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU upamiętniająca mękę i śmierć Pana Jezusa rozpoczęła się o godz. 18:00. Jest to jedyny dzień w roku kiedy nie jest odprawiana Eucharystia. Celebrowali ją wszyscy kapłani i diakon Józef. Głównym celebransem był ks. Grzegorz, który to wraz z diakonem przed wejściem do ołtarza leżeli krzyżem. Czytania, komentarze i śpiewy prowadzili świeccy członkowie naszej parafii. Ministranci i nadzwyczajni szafarze stanęli na wysokości zadania gdyż służba ołtarza była na bardzo wysokim poziomie. Należy tu złożyć podziękowania opiekunowi ministrantury ks. Pawłowi i prowadzącemu ministrantów Filipowi Wróblewskiemu. Liturgia odbywała się przy pustym ołtarzu, wokół którego leżały symbolicznie lichtarze i świece. Ewangelia została odczytana z podziałem na role, a przedstawiała nam mękę i śmierć Pana Jezusa według św. Jana. Modlitwa powszechna też była inna niż zwykle: było 10 wezwań, po których była chwila ciszy i modlitwa celebransa. Następnie odbyło się uroczyste odsłonięcie krzyża w trzech etapach. Potem nastąpiła adoracja krzyża przez wszystkich uczestników liturgii. Później komunia, której konsekracja nastąpiła w Wielki Czwartek. Po dziękczynieniu byliśmy uczestnikami obrzędu zdjęcia z krzyża figury Pana Jezusa i obmycia z przelanej przez Niego Krwi. Obrzędu tego dokonał ks. Paweł. Następnie obmyta figura Pana Jezusa została zawinięta w całun. Na zakończenie w procesji został przeniesiony Najświętszy Sakrament i figura zawiniętą w całun do przygotowanego grobu. Adoracja potrwała do godz. 23:00. Grób przygotował ks. Paweł razem z ministrantami. Przestawia on symbolikę zawartą w Piśmie Świętym. Na pierwszym planie widać budzącą się wiosnę, pełną zieleni i kwiatów, w której umieszczony jest przestrzenny grób. Zdjęte z krzyża Ciało Jezusa zostało tam wniesione przez ks. Pawła. Powyżej namalowany przez wielu chętnych parafian obraz przedstawiający scenę śmierci Chrystusa. Na wzgórzu stoją puste już trzy krzyże. Poniżej ukazane trzęsienie ziemi, z prawej strony otwarte piekło i pokonany szatan. Z lewej uciekający w popłochu świadkowie ukrzyżowania. Stoi też Matka Boża z apostołem Janem. Maria Magdalena w postawie klęczącej rozpacza nad śmiercią Jezusa. Ukazany jest też setnik, który oddaje hołd ukrzyżowanemu. Powyżej z lewej strony powiewa rozdarta zasłona w świątyni. W centrum instalacji grobu stoi Najświętszy Sakrament przykryty welonem, który to będzie adorowany do Mszy św. w Wielką Sobotę