DROGA KRZYŻOWA ULICAMI MIASTA

13 kwietnia 2014 roku w Niedzielę Palmową odbyła się DROGA KRZYŻOWA ulicami Szprotawy. Bardzo licznie zebrani wierni zgromadzili się o godz. 19:00 przed kościołem parafialnym. DROGĘ KRZYŻOWĄ przygotował ks. Grzegorz, a mobilne nagłośnienie zorganizował i przeprowadził ks. Paweł. Po wysłuchaniu rozważań po każdej stacji krzyż na swe ramiona brały wyznaczone grupy np. rodzice, mężczyźni, członkowie Róż Różańcowych, nauczyciele, ministranci, kobiety, małżonkowie, samorządowcy, członkowie wspólnoty charyzmatycznej SYCHAR, Margaretki. Za krzyż odpowiedzialni byli strażacy. Nad bezpieczeństwem czuwali policjanci.PODZIĘKOWANIA ZA POMOC W ORGANIZACJĘ DROGI KRZYŻOWEJ SKIEROWANE PRZEZ KS. GRZEGORZA: Policjantom za zabezpieczenie trasy przemarszu; ochotnikom – strażakom za pomoc w organizacji Drogi Krzyżowej. P. Marcinowi Bojskiemu za czuwanie nad oprawą dźwiękową. P. Zenonowi Janowskiemu za materiał na krzyż i Janowi Łysiak za jego wykonanie. Bartłomiejowi Łysoń za naszkicowanie scen Drogi Krzyżowej. P. Piotrowi Rękoś za wydrukowanie banerów. P. Zbigniewowi Ludziak za przygotowanie banerów, mobilność i wsparcie. P. Mariuszowi Borowicz za pomalowanie krzyża. P. Ryszardowi Czernysz za przygotowanie pochodni. Ministrantom i Lektorom z Filipem Wróblewskim na czele za gotowość służby i wszechstronną pomoc. Ks. Pawłowi za samochód. Grupie charyzmatycznej „Sychar” za rozważania. Dziękuję wszystkim zgromadzonym za obecność i uczestnictwo, czyli nasze zaangażowanie w Drodze Krzyżowej, tym których nie sposób wymienić z imienia, a przyczynili się do zrealizowania tego dzieła, choćby modlitwą czy przyniesionymi materiałami, składam staropolskie Bóg Zapłać! W przyszłym roku rozważania poprowadzą: Margaretki – osoby modlące się codziennie za kapłanów. B.G.