PASTERKA 2013

PASTERKA 2013 Jak polska tradycja nakazuje wierni po kolacji wigilijnej podążają do kościoła na Pasterkę. W naszej parafii odbyły się dwie Msze Święte z Uroczystości Bożego Narodzenia w nocy z 24/25 grudnia; pierwsza o godz. 22:00 druga o godz. 24:00. Tradycyjną Pasterkę o północy celebrowali trzej kapłani: ks. Paweł, ks. Grzegorz i ks. Adam. Głównym celebransem był ks. Paweł, który w procesji zaniósł figurkę Dzieciątka do żłóbka. Procesja odbyła się w ciemnym kościele; światło rozbłysło dopiero na uroczysty śpiew „Chwała na wysokości Bogu”. Uroczyste kazanie wygłosił ks. Grzegorz. Usłyszeliśmy, że Jezus, który przychodzi na świat jako dziecko uczy nas dziecięctwa Bożego jakim jest zadaniem i przywilejem każdego człowieka. Ogłasza nam wielka prawdę: Bóg, który jest wszechmocny przychodzi na ziemie jako bezbronne dziecko. Homilię zakończył słowami: „Oby nikt nie był Herodem, który chce zabić Miłość”. Podczas wyznania Wiary każdy uklęknął przy słowach „I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”. Na zakończenie usłyszeliśmy życzenia wypowiedziane przez głównego celebransa „Kiedy siły ciemności usiłują zakryć blask betlejemskiej nocy pielgrzymujemy do Betlejem, by oddać chwałę Bogu. Wcielenie Syna Bożego stało się w historii wydarzeniem niepowtarzalnym, absolutnie wyjątkowym, które dało Nadzieję wszelkiemu stworzeniu! Odwieczne Słowo Ojca, Książę Pokoju przyjmuje w łonie Dziewicy ludzkie ciało, by stanąć w obronie człowieka, by Prarodziców wyciągnąć z głębin Szeolu. „Słowo stało się ciałem” i rzeczywiście Bóg zamieszkał wśród nas, narodził się w stajni, by od samego początku być z najuboższymi w ciemności, by rozświetlić nasze mroki. Radując się z narodzin wyczekiwanego przez wieki Zbawiciela, składam Wam najserdeczniejsze życzenia: niech nowo narodzony Jezus umacnia naszą wiarę, daje nadzieję i pomnaża naszą miłość. Na ten święty czas życzymy Szczęść Boże!” Potem nastąpiły podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby przygotować kościół na Boże Narodzenie. Dziękujemy: ks. Pawłowi za przygotowanie wystroju świątyni, siostrze Klarze za udekorowanie kościoła; kwiaciarni „Ewa” za dekoracje oraz kwiaciarni pani Kustra za kwiaty; firmie „Bliźniaki” z Borowa za młyn wodny, panu Kabzińskiemu za przywiezienie choinek; lektorom: Filipowi, Kacprowi, Kamilowi, Darkowi, Arkowi, Grzegorzowi oraz panu Piotrowi za pomoc w dekorowaniu choinek i szopki, firmie Kaszkur; panom: Tomaszowi, Henrykowi, Czesławowi, Marianowi, Tadeuszowi, Romanowi i Józefowi; panu kościelnemu; lektorom i organistom. Na sam koniec ks. Grzegorz złożył życzenia imieninowe solenizantowi ks. Adamowi, do których wszyscy parafianie się przyłączają. B.G.