REKOLEKCJE ADWENTOWE 2013

Rekolekcje adwentowe prowadził Ks. Adam Warchoł z Lublina. Gościł w naszej parafii ponownie. Nauki były głoszone od niedzieli 15 grudnia do środy 19 grudnia. W niedzielę mogliśmy wysłuchać rozważań na każdej Mszy św., a w dni powszednie na Mszach św. o godz. 7:00, 9:00 i 18:00. Do sakramentu spowiedzi mogliśmy przestąpić we wtorek i środę od godz. 6:30 i od 16:00. Natomiast w Śliwniku nauki głoszone były w poniedziałek i wtorek w czasie Mszy św. o godz. 17:00, a do spowiedzi można było przystąpić w poniedziałek od godz. 16:30. Rozważania trafiały do każdego otwartego serca, które pragnęło godnie przygotować się na zbliżające święta. Poprzez nauki prowadził nas patron Jan Chrzciciel, który tak jak przed dwoma wiekami temu tak i teraz za prorokiem Izajaszem wołał „Przygotujcie drogę Panu” (Łk 3,4). Mogliśmy tez usłyszeć zaproszenie, a może jednak nakaz do stawania się świętymi; nie starania się lecz nimi być tu i teraz. Na zakończenie nauk w podziękowaniu rekolekcjonista stwierdził, że przeszedł z nami pewnego rodzaju pielgrzymkę, bo chrześcijanin zawsze będzie w drodze i nigdy nie powinien ustawać w dążeniu do świętości. Dziękujemy i zapewniamy o modlitwie. B.G.