ZAKOŃCZENIE ROKU WIARY

UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA NA ZAKOŃCZENIE ROKU WIARY W ostatnią niedzielę Roku Liturgicznego obchodzona jest uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. W tym dniu 24.11.2013 roku dodatkowo obchodziliśmy zakończenie Roku Wiary. Rok Wiary zainicjował papież Benedykt XVI, a zakończył papież Franciszek. Trwał on od 11.10.2012 do 24.11.2013. W naszej szprotawskiej farze zamknięcie Roku Wiary odbyło się na Mszy Świętej o godz. 11:30. Głównym celebransem był ks. Paweł. Uroczysta procesja z paschałem, wodą, solą, kadzidłem oraz z niesionymi egzemplarzami: Ewangeliarza, dokumentami Soboru Watykańskiego II i Katechizmem Kościoła Katolickiego rozpoczęła uroczystą Eucharystię. Na początku została poświęcona woda i sól, którą zostali pokropieni uczestnicy Eucharystii na wspomnienie własnego Chrztu. Potem uroczyste odśpiewane „Chwała na wysokości”. Oprawę Eucharystii zapewnili ministranci, starsi lektorzy i Nadzwyczajni Szafarze. Oprawę muzyczną zapewnili nam: organista Andrzej Bembenik a pięknym śpiewem wzbogaciła Renata Swędrak Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Paweł. Na początku wyjaśnił znaczenie wszystkich symboli (wody, soli, kadzidła, paschału, dokumentów). Dowiedzieliśmy się też, że Rok Wiary ogłaszany jest raz na pokolenie. Wiara przez nas wyznawana powinna być jasnym znakiem Jezusa Chrystusa. Dar wiary jest łaską i niechaj darmo nam dana była przez nas ciągle umacniana i niesiona aż po krańce świata. Dodatkowym znakiem naszej wiary był obrzęd Chrztu Świętego, do którego zostały przyniesione przez rodziców trzy dziewczynki: Zuzanna, Oliwia i Lidia. Uroczyste Wyznanie Wiary zostało odmówione przy zapalonych od paschału świeczkach trzymanych przez parafian. W procesji z darami szli Nadzwyczajni Szafarze, którzy przynieśli: kosz owoców jako symbol przynoszonych owoców wiary; świecę jako światło Chrystusa, które powinniśmy nieść całemu światu, chleb oraz wino i wodę. Odmówiliśmy Akt Poświęcenia Całemu Rodzaju Ludzkiemu Sercu Jezusowego, za który przy zwykłych warunkach dostać można było odpust. Po odśpiewaniu uroczystego Te Deum, została procesyjnie zakończona Msza Św. Tak jak w każdą niedzielę, tak i w tę, pięciu Nadzwyczajnych Szafarzy zaniosło Komunię Św. chorym parafianom. B.G.