MSZA ŚWIĘTA ZA OJCZYZNĘ

W ramach obchodów ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 listopada 2013 roku o godz. 18:00 odbyła się w szprotawskiej farze Eucharystia w intencji ojczyzny. Głównym celebransem był ks. Grzegorz, a w koncelebrze uczestniczyli ks. Paweł i ks. prałat Mieczysław. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Paweł. „Nawoływał do krzewienia patriotyzmu i radowania się z niepodległości, wolności, którą otrzymaliśmy dzięki wielu wspaniałym Polakom. Mimo wielu radości smutkiem ogarnia nas fakt, że nie słychać odzewu na wołanie Polaków zatroskanych o losy Ojczyzny, np. 2,5 mln osób wstawia się za udostępnienie miejsca na multipleksie na katolicka telewizję, około 2 mln występuje przeciwko przedłużaniu wieku emerytalnego, 1 mln nie zgadza się na reformę oświatową. Są oni lekceważeni i nie podejmuje się nimi dialogu.” W uroczystej Eucharystii uczestniczyli żołnierze z 11 Batalionu Dowodzenia ze swoim dowódcą ppłk mgr inż. Dariuszem Lesiukiem, burmistrz Szprotawy Józef Rubacha z małżonką, zastępca burmistrza Paweł Chylak z małżonką, radni Szprotawy, poczty sztandarowe ze szkół i organizacji. Oprawę muzyczną zapewniła nam szprotawska orkiestra dęta pod dyrekcją kapelmistrza Zdzisława Głowackiego oraz organista Andrzej Bembenik, a piękny śpiew wykonała Renata Swędrak. Świątynia była wypełniona przez wiernych. Cieszy fakt, że są jeszcze Polacy, którzy potrafią modlitwą dziękować i zarazem błagać o łaski dla naszej Ojczyzny. Po eucharystii można było uczestniczyć w Apelu Poległych, który odbył się przed ratuszem. B.G.