RÓŻANIEC W RÓŻNYCH JĘZYKACH

RÓŻANIEC ODMAWIANY W RÓŻNYCH JĘZYKACH W RAMACH TYGODNIA MISYJNEGO W Tygodniu Misyjnym, który w tym roku przeżywamy w perspektywie miłosierdzia młodzież z Liceum i Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi w Szprotawie pod kierunkiem ks. Pawła prowadziła modlitwę różańcową w parafialnym kościele. Wierni wraz z prowadzącymi rozważania, w czwartkowe popołudnie 24 października 2013 roku mogli zanosić wspólną modlitwę w pięciu obcych językach: włoskim, chorwackim, greckim, angielskim i niemieckim. 11 uczniów włączyło się w realizację powołania misyjnego. Rozważane były tajemnice światła. W ten sposób w misje włączają się codziennie koła Żywego Różańca. W tym dniu wszyscy członkowie Żywego Różańca w całej Polsce łączyli się we wspólnej modlitwie, wypraszając miłosierdzie dla siebie i całego świata i prosili o beatyfikację swej założycielki, sługi Bożej Pauliny Jaricot. Gdy tworzyła Żywy Różaniec, prosiła wszystkich, by modlili się o miłosierdzie dla grzeszników. Tak rozumiała realizowanie misji wobec tych, którzy są daleko od Chrystusa. Modląc się o miłosierdzie dla grzeszników, stajemy się misjonarzami przedstawiającymi Bogu rzesze ludzi, którzy potrzebują łaski nawrócenia. Słyszymy o misjonarzach, którzy głoszą Słowo Boże i o tych, którzy świadczą miłosierdzie poprzez czynną pomoc ubogim. Misjonarze leczą chorych, karmią głodnych, organizują nauczanie dla dzieci i młodzieży. Są również ci, którzy modlą się za grzeszników i tym sposobem przybliżają ludzi do Boga. Bóg w każdym pokoleniu wybiera sobie ludzi, którzy ożywieni Duchem Świętym są w stanie przybliżać miłosierdzie Boże światu. To misjonarze poprzez modlitwę. B.G.