ks. Janusz Surżykiewicz

Kapłan pochodzący z diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, ze Szprotawy, ks. prof. dr hab. Janusz Surżykiewicz, wykładowca Religionspädagogik na Katolickim Uniwersytecie w Eichstätt na Bawarii oraz Psychagogiki na Uniwersytecie Kardynała Wyszańskiego w Warszawie, został uhonorowany jednym z najwyżyszych odznaczeń państwowych w Niemczech – Budnesverdienstkreuz, czyli Krzyżem Zasługi. W Laudatio wygłoszonym 9 stycznia 2012 roku, podczas uroczystości wręczenia tego orderu w siedzibie Rządu Federalnego w Monachium, Sekretarz Stanu Bernd Sibler podkreślił nie tylko ogromne zasługi pastoralne księdza profesora Janusza Surżykiewicza dla archidiecezji Fryzyjsko-Monachijskiej, na terenie której jest także proboszczem, ale wyakcentował w sposób szczególny jego zaangażowanie na polu pojedniania polsko-niemieckiego. Sekretarz Stanu wyraził się z uznaniem o ks. Surżykiewiczu, jako o „jednym z nielicznych pracowników naukowych, którym doskonale udało się połączyć zaangażowanie społeczne z badaniami naukowymi i uczynić z nich życiową maksymę”. (ks. dr Artur Żuk)