ŚWIĘCENIA DIAKONATU 2011

14 maja w zielonogórskiej konkatedrze 19 alumnów z roku V-go przyjęło z rąk ks. Biskupa Pawła Sochy święcenia diakonatu. W ten sposób stali się oni częścią duchowieństwa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Tegoroczne święcenia odbyły się w kontekście beatyfikacji Jana Pawła II. Nowi diakoni będąc w szkole średniej przeżywali śmierć papieża, a niedawno jego wyniesienie na ołtarze. Ks. Biskup w swojej homilii wskazał więc na polskiego papieża, jako wzór w naśladowaniu Jezusa i Jego służby miłości. Odwołując się do wspominanego w tym dniu w liturgii św. Macieja powiedział, że powołanie nie jest aktem czysto ludzkim, ale jest dziełem Boga, który nas wzywa po imieniu. Bp. Paweł ukazał także trzy dziedziny życia Kościoła, w których odtąd nowi diakoni będą mieli szczególny udział: w Eucharystii, w głoszeniu Słowa Bożego i miłości służebnej na wzór Chrystusa. Na koniec liturgii ks. Biskup wspominając własne święcenia biskupie, które przyjął z rak ówczesnego kardynała Karola Wojtyły i wspominając jego słowa życzył diakonom, aby Duch Boży był w nich i ich umacniał, a także by widzieli nieustannie tak, jak ich patron “ św. Szczepan „niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po Prawicy Boga” i aby każdego dnia ukazywali Go tym, do których będą posyłani. Święcenia przyjęli: dk. Michał Barański, dk. Piotr Deptuch, dk. Maciej Drozd, dk. Michał Graczyk, dk. Piotr Juckiewicz, dk. Krzysztof Kolanowski, dk. Sebastian Muńko, dk. Michał Okorski, dk. Wojciech Oleśków, dk. Paweł Opłatkowski, dk. Mateusz Pobihuszka, dk. Jędrzej Polak, dk. Bartłomiej Rybacki, dk. Aleksander Ryl, dk. Tomasz Szydełko, dk. Dariusz Tuszyński, dk. Piotr Wadowski, dk. Marcin Woźniak, dk. Dariusz Wytrykowski. Polecamy nowych diakonów naszej modlitwie i życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na każdy dzień ich życia.