Zdjęcia kościoła

RÓŻNE 1.Antependium ze sceną złożenia do grobu 2.Matka Boża Ostrobramska-witraż 3.Mojżesz-witraż 4.Pieczęć szprotawskiego kościoła z XVIIIw. 5.Sarkofag błogosławionej Faustyny Męczenniczki 6.Stacja Drogi Krzyżowej 7.Św.Jerzy zabijający smoka-fresk 8.Św.Łukasz i św.Marek-witraż