Ks. Proboszcz Ryszard Grabarski

Tel. 510 945 033 lub 68 376 25 15

Ks. Ryszard Grabarski został proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szprotawie w 2005 roku. Kieruje działaniami Parafialnego Zespołu Caritas oraz Poradnictwa Rodzinnego. Opiekuje się wspólnotą Żywego Różańca. Kapelan w szpitalu. Promotor: Parafialnego Klubu Seniora, Rowerowej Grupy Pielgrzymkowej „50-plus”. Opiekun Nadzwyczajnych Szafarzy i dorosłych lektorów.

Ks. mgr Krzysztof Batóg

Ks. Krzysztof Batóg pracuje jako katecheta w Szkole Podstawowej nr 1 w Szprotawie. Jest opiekunem Wspólnoty modlitewnej SYCHAR i zespołu grającego na spotkaniach Wspólnoty SYCHAR oraz w kościele. Prowadzi dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. oraz ministrantów i lektorów.

Ks. mgr Dawid Klepusewicz

Ks. Dawid Klepusiewicz pracuje jako katecheta w Liceum Ogólnokształcącym w Szprotawie. Jest opiekunem Przyjaciół Paradyża oraz prowadzi Oazę Dzieci Bożych i młodzieżową. Przygotowuje kandydatów do bierzmowania.

Ks. mgr Bartosz Orlicki

Tel. 510 945 034
Ks. Bartosz Orlicki pracuje jako katecheta w popularnym „Rolniczaku” w Henrykowie. Jest opiekunem Apostolatu Zbawczego Cierpienia, Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, Grupy Biblijnej i Wspólnoty Krwi Chrystusa. Przygotowuje kandydatów do bierzmowania.