XV Niedziela zwykła – ogłoszenia

Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo tłumacząc to wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata.   W tym tygodniu obchodzimy liturgiczne wspomnienie: w poniedziałek św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męczennika we wtorek św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta w czwartek św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła w piątek NMP...

Przeczytaj cały wpis