N i e d z i e l a  :

7:00 – Za zmarłego Franciszka Zdebelaka w 2 rocz. śmierci, aby dostąpił łaski zbawienia

8:30 –Za zmarłych Edwarda Chutko oraz Piotra, Aleksandrę, Antoniego, Marię, Leszka i Henryka

8:30 –  Za zmarłego Jana Sokołowskiego (greg.), aby wraz ze świętymi wielbił Boga w niebie

10:00 – Za zmarłych Władysława i Bronisławę Walkowiak oraz ich rodziców, o łaskę nieba

11:30 – W intencji Ojczyzny, aby zawsze była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii

11:30 – Za zmarłego Czesława Kuca (greg.), by moc łaski Bożej otworzyła dla niego bramy nieba

13:00 –W intencji Zygmunta i Barbary w 50 rocz. ślubu i 70 rocz. urodz. Barbary i wnuka Tomasza

18:00 – Za zmarłego Władysława Zarzecznego, aby dostąpił radości przebywania z Bogiem

 

Poniedziałek  :

7:00 – Za zmarłych Stefana, Krystynę i Stanisława, aby dobry Bóg przyjął ich do chwały nieba

7:00 – Za zmarłego Adama Baryłę oraz za zmarłych rodziców: Baryła i Grabowskich,  łaskę nieba

  8:00 – Za zmarłych Kazimierza w 14 rocz. śmierci oraz za  zmarłych rodziców: Genowefę i Michała

  8:00 – Za zmarłą Gertrudę Pietras w dniu pogrzebu, aby mogła cieszyć się radością Świętych w niebie

18:00 – Za zmarłego Czesława Kuca (greg.)                        II. Za zmarłego Jana Sokołowskiego (greg.)

 

W t o r e k  – św. Teresy od Jezusa:

7:00 – Za zmarłych Janinę i Stanisława, aby wraz ze świętymi wielbili Boga w niebie

7:00 – Za zmarłego Ks. Stanisława Horodeckiego, aby dobry Bóg przyjął go do chwały nieba

8:00 – Za zmarłego Czesława Kuca (greg.), aby cieszył się szczęściem wiecznym w niebie

18:00 – Za zmarłego Jana Sokołowskiego (greg.), aby dostąpił radości przebywania z Bogiem

18:00 – Za zmarłych Magdalenę w 8 rocz. śm. i Jana Biernackich oraz Annę i Augustyna Garbaczewskich

 

Ś r o d a  – św. Jadwigi Śląskiej:

7:00 – Za zmarłą Janinę w 4 rocz. śmierci, aby nasz Zbawiciel przyjął ją do chwały nieba

  8:00 – Za zmarłego Czesława Kuca (greg.), aby dobry Bóg obdarzył go chwałą nieba

18:00 – W intencji Jadwigi Kwilman i całej rodziny, o zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej

18:00 – Za zmarłego Jana Sokołowskiego (greg.), aby Maryja wyprosiła dla niego chwałę nieba

 

C z w a r t e k  – św. Ignacego Antiocheńskiego:

7:00 – Za zmarłego Piotra Krakowiaka, aby wraz ze świętymi wielbił Boga w niebie

7:00 – Za zmarłego Michała Bartczaka w 1 rocz. śmierci, aby dostąpił łaski zbawienia

9:00 – Za zmarłego Czesława Kuca (greg.), aby modlitwa Kościoła otworzyła dla niego bramy nieba

18:00 – Za zmarłego Jana Sokołowskiego (greg.), aby mógł cieszyć się radością Świętych w niebie

18:00 – Za zmarłych Edwarda, Józefa, Joannę, Józefa i Wandę, aby Pan przyjął ich do nieba

 

P i ą t e k  – św. Łukasza, Ewangelisty:  

7:00 – Za zmarłego Czesława Kuca (greg.), by moc łaski Bożej otworzyła dla niego bramy nieba

7:00 – Za zmarłego Jana Tomaszewskiego w miesiąc po śmierci, aby Pan przyjął go do nieba

9:00 – Za zmarłego Jana Sokołowskiego (greg.), aby wraz ze świętymi wielbił Boga w niebie

18:00 – Przebłagalna za popełnione grzechy, z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski

18:00 – Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę MB dla Józefy Wiech

 

S o b o t a  -bł. Jerzego Popiełuszki:  

7:00 – Za zmarłych Zdzisława Rościszewskiego w 10 rocz. i Franciszka Rudnickiego w 3 rocz. śmierci

9:00 – W intencji Heleny w rocznicę urodzin, z prośbą o zdrowie, błog. Boże i potrzebne łaski

9:00 – Za zmarłego Czesława Kuca (greg.), aby wraz ze świętymi wielbił Boga w niebie

18:00 – Za zmarłego Jana Sokołowskiego, aby dobry Bóg wprowadził ich do chwały zbawienia

18:00 – Za zmarłego Krzysztofa Sławka w 1 rocz. śmierci, aby dobry Bóg wprowadził go do nieba