N i e d z i e l a :

7:00 – Za zmarłego Jana Duplę w 5 rocz. śmierci, aby odebrał nagrodę  zbawionych w niebie

8:30 – Za zmarłych Gertrudę, Wiktorię, Feliksa i Czesława Śmiałek, aby Pan przyjął ich do nieba

8:30 – Za zmarłego Józefa Pokutowskiego, aby wraz ze świętymi wielbił Boga w niebie

10:00 – Za zmarłych polecanych w wypominkach, aby miłosierny Bóg dał im radość nieba

11:30 – Za zmarłego Tadeusza Pusiarskiego w 11 rocz. śmierci, aby dostąpił łaski zbawienia

13:00 – Za zmarłą Zofię Biernacką w 8 rocz. śmierci, aby cieszyła się szczęściem wiecznym

18:00 – Za zmarłych z rodzin Korn i Wróblewskich, aby otrzymali swoje miejsce w niebie

 

Poniedziałek  :

7:00 – Za zmarłych Jana, Józefa, Adama i Franciszka, aby dobry Bóg przyjął ich do chwały nieba

7:00 – Za zmarłych Franciszka, Stanisławę, Jerzego, Teresę i Stanisławę, aby dostąpili łaski zbawienia

9:00 – Za zmarłego Czesława Nowika w 21 rocz. śmierci, aby otrzymał swoje miejsce w niebie

18:00 – Za zmarłych Marię i Józefa                           II. Za zmarłego Ks. Mieczysława Rutę (greg.)

 

W t o r e k – św. Józefa, Oblubieńca NMP:

7:00 – Za zmarłego Józefa Przybyłę, o łaskę nieba – intencja od chrześniaka Leszka z rodziną i wnukami

7:00 – Za zmarłego Józefa Łysiaka, aby miłosierny Bóg przyjął go do Niebieskiej Ojczyzny

9:00 – W intencji Róży św. Józefa o błog. Boże dla żyjących, a łaskę nieba dla zmarłych

9:00 – Za zmarłego Kazimierza Wiśniowskiego, o łaskę nieba – od brata Antoniego z żoną i córką

18:00 – Za zmarłego Józefa Cudyka, aby modlitwa Kościoła otworzyła dla niego bramy nieba

18:00 – Za zmarłego Ks. Mieczysława Rutę (greg.), aby otrzymał swoje miejsce w niebie

 

Ś r o d a :

7:00 – Za zmarłych Feliksa i Marię Rajch, by moc łaski Bożej otworzyła dla nich bramy nieba

9:00 – Za zmarłego Rudolfa oraz zmarłych z rodziny, aby weszli do chwały zbawionych w niebie

18:00 – Za zmarłą Edwardę w 15 rocz. śmierci oraz za zmarłych rodziców, aby Pan przyjął ich do nieba

18:00 – Za zmarłego Ks. Mieczysława Rutę (greg.), aby cieszył się szczęściem wiecznym w niebie

 

C z w a r t e k :

7:00 – Za zmarłego Sławomira Sędzielewskiego, aby otrzymał Boże przebaczenie i chwałę nieba

7:00 – Za zmarłą Alinę Knyszko w miesiąc po śmierci, aby dobry Bób przyjął ją do nieba

9:00 – Za zmarłą Marię Popławską, aby nasz Zbawiciel przyjął ją do swojej chwały.

18:00 – Za zmarłą Aleksandrę Płaskocińską w 2 rocz. śmierci, aby dostąpiła łaski zbawienia

18:00 – Za zmarłego Ks. Mieczysława Rutę (greg.), aby cieszył się szczęściem wiecznym w niebie

 

P i ą t e k  : 

7:00 – Za zmarłą Jadwigę Zubaszewską w miesiąc po śmierci, aby cieszyła się szczęściem wiecznym

7:00 – Dziękczynno-błagalna w intencji Romana i Marioli oraz o wzmocnienie wiary w rodzinie

9:00 – Za zmarłego Ks. Mieczysława Rutę (greg.), aby wraz ze świętymi wielbił Boga w niebie

18:00 –Dziękczynno-błagalna w 40 rocz. urodzin Pawła oraz jego rodziny, o zdrowie i opiekę MB

18:00 – Za zmarłego Kazimierza Szelążka w 1 rocz. śmierci oraz z rodziny, aby dostąpili łaski zbawienia

 

S o b o t a  :

7:00 – Za zmarłą Anielę i Bazylego Pelak, aby nasz Zbawiciel przyjął ich do swojej chwały

9:00 – Za zmarłego Józefa Malickiego, aby modlitwa Kościoła otworzyła dla niego bramy nieba

9:00 – Za zmarłego Ks. Mieczysława Rutę (greg.), aby otrzymał nagrodę zbawionych w niebie

18:00 – Dziękczynno-błagalna w intencji Amelii Ludziak, z prośbą o błog. Boże i światło Ducha św.

18:00 – W intencji Antoniego w 2 rocz. i Barbary w 69 rocz. urodzin, z prośbą o zdrowie i błog. Boże